FANDOM


Vispārējs apraksts Edit

Bīstamas kravas - vielas un izstrādājumi, kuru starptautiskie autopārvadājumi ir aizliegti vai arī atļauti vienīgi saskaņā ar īpašiem nosacījumiem.

ADR - nolīgums par auto kravu transportēšanu, ka bīstamas vielas pārvadāt ir aizliegts, izņemot, ja ievēro nolīguma pielikumus. Izmanto tikai dalībvalstu teritorijā.

ANO Numurs - vielas 4 ciparu identifikators.

Pielikumi Edit

A pielikums - noteikumi, kas attiecas uz bīstamām vielām un priekšmetiem.

 • Vispārējie noteikumi
 • Klasifikācija
 • Bīstamo kravu saraksts
 • Iepakošanas un cisternas noteikumi
 • Nosūtīšanas procedūras
 • Prasības iepakojumiem
 • Iekraušana / izkraušana

B pielikums - prasības transporta aprīkojumam un transporta operācijām.

Pārvadājums Edit

Pārvadājuma plāns - likumdošana, vielu klasifikācija, iepakojums, dokumentācija, transporta iekārtas (iekraušana), pārvadājums, izkraušana.

Kas nepieciešams:

 • Transporta līdzekļa vadītājam nepieciešama ADR apliecība, to izsniedz CSDD,
 • transportlīdzekļa ADR atbilstības sertifikāts, ko izsniedz Ekonomikas ministrija,
 • drošības konsultants (Nav, ja maza krava. Pēc pieņemšanas, 1 mēneša laikā jāiesniedz informācija autotransporta direkcijā vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

Pienākumi Edit

Nosūtītāja pienākumi:

 • nodrošina ADR atbilstību noteikumiem,
 • marķējumi,
 • iepakojums.

Pārvadātāja pienākumi:

 • pārbauda vai kravu drīkst pārvadāt saskaņā ar ADR,
 • vai ir nepieciešamā dokumentācija,
 • nav vizuālu defektu un auto nav pārslogots,

Saņēmēja pienākumi:

 • veic konteinera attīrīšanu,
 • noņem brīdinājuma marķējumus.

Klasifikācija Edit

1.klase - Gāzes

2.klase - Viegli uzliesmojoši šķidrumi

3.klase - Viegli uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas un desensibilizētas.

4.2.klase - Pašuzliesomojošas

4.3.klase - Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes

5.1.klase - Oksidējošas vielas

5.2.klase - Organiskie peroksīdi

6.1.klase - Toksiskas (indīgas)

6.2.klase - Infekciozas

7.klase - Radioaktīvas

8.klase Korozīvas

A - smacējošas

O - oksidējošas

F - uzliesmojošas

T - toksiskas

C - korozīvas

TF - toks+uzliesm.

D - desensibilizētas

1 - saspiesta

2 - sašķidrināta

SR1 - pašreaģ. šķid.

SR2 - pašreaģ. cietas vielas

Gāze toksiska, ja LC <= 5000

Iepakošana Edit

1 - Mucas, 2 - Koka mucas, 3 - Transportkannas, 4 - Kastes, 5 - Maiss, 6 - Saliktais iepakojums, 7 - Rezervēts, 0 - plānsieniņu metāla iepakojums.

A - tērauds, B - alumīnijs, C - dabīgs koks, D - saplāksnis, F - modificēta koksne, G - kartons, H - plastmasa, L - tekstilmateriāls, M - daudzslāņu papīrs, N - metāls (ne tērauds vai alumīnijs), P - stikls.

1A1 - nenoņemams gals (tērauda muca)

UN 4H/Y200/S/03/LT/TU274/11REC

UN plastmasas kaste, nedaudz bīstama, S, 2003. gads, Lietuva, ID numurs, Ražots otrreizēja iepakojuma.

Iepakošanas grupas Edit

 1. grupa - augsta bīstamība. Fosfors, baltais, kausēts (4.2+6.1)
 2. grupa - vidēja bīstamība. Metanols (6.1)
 3. grupa - zema bīstamība. Petroleja (3)

Dokumentācija Edit

UN Nr. x, Vielas nosaukums, klase, iepakojuma grupa.

UN Nr.1127, Hlorbutāni, 3., II

UN Nr.1295, Trihlorilāni, 4.3 (3;8), I

UN Nr.1223m, Petroleja, 3, III

Zīmes Edit

33
1088

Augšā bīst. ident. nr.

Apakšā ANO nr.

Tikai, ja 1 viela. Priekšā un aizmugurē + bīst. zīmes uz abiem sāniem (uzliesmojoša, utt.).

Ja > 1 tad tukša plāksne. Priekšā un aizmugurē.