FANDOM


Vispārēji Edit

Satversme - Starptautiskie līgumi - Likumi - ES regulas - MK not. - Pašvaldības - Iekš.norm.not.

Ja 1 transporta veids, viens vai vairāki pārvadātāji, katrs atbild par visu pārvadājumu pat ja vairāki pārvadātāji. (Unimodālā transportēšana)

Ja vairāki transporta veidi, vairāki pārvadātāji, katrs atbild par savu daļu, ar pārkraušanu. (Kombinētais pārvadājums)

Ja vairāki transporta veidi, viens pārvadātājs/kompānija/ekspeditors, atbild par kravu ekspeditors, ar pārkraušanu. (Multimodāls)

Ja vairāki transporta veidi, viens pārvadātājs/kompānija/ekspeditors, atbild par kravu ekspeditors, bez pārkraušanas. (Intermodāls)

Piggyback - auto+dzelzceļš.

Fishyback - auto+jūra.

Birdyback - auto+gaiss.